STAFF

Staff
Name
Chair Ryuta Oka
Vice-Chair Vo Nhu Thanh
Secretary En Riku
Treasurer Chiyonosuke Nakagawa
Counselor Hideyuki Sawada